Hệ thống kiểm tra trọng lượng

Cân kiểm tra động là một phương pháp bảo vệ an toàn trong ngành công nghiệp thực phẩm và đóng gói đối với trọng lượng sản phẩm. Hệ thống Cân kiểm tra sẽ kiểm tra trọng lượng của sản phẩm trong khi chuyển động, từ chối bất kỳ sản phẩm nào vượt quá hoặc thấp hơn trọng lượng đã đặt. Tất cả các hệ thống Cân kiểm tra của chúng tôi đều được chấp thuận theo cả thông số kỹ thuật OIML và MID (EC TAC) và bao gồm Trọng lượng trung bình tự động chính xác, giúp đảm bảo luật về trọng lượng.

Dòng máy Cân kiểm tra động CW3 của Loma rất dễ sử dụng với màn hình cảm ứng đầy đủ màu sắc trực quan và menu điều hướng biểu tượng cũng như cung cấp khả năng kiểm tra và thiết lập sản phẩm nhanh, tự động tối ưu hóa hệ thống cho từng loại sản phẩm cho phép bạn tìm hiểu và chuyển đổi trong vòng vài phút. Máy của chúng tôi được sản xuất cho các sản phẩm khác nhau, từ các gói nhỏ và nhẹ cho đến các hộp có trọng lượng nặng.

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hiển thị thanh bên